MISIUNE, VIZIUNE, ȚINTĂ

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2017 - 2021

I. VIZIUNEA

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN AL UNITATII SCOLARE

1. INFORMATII DE TIP CANTITATIV
2. INFORMATII DE TIP CALITATIV
3. CULTURA ORGANIZATIONALA
4. ANALIZA PEST
5. ANALIZA SWOT

III. MISIUNEA

IV. TINTE STRATEGICE

V. OPTIUNI STRATEGICE

VI. REZULTATE ASTEPTATE

VII. PROGRAME DE DEZVOLTARE

VII. MECANISME SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SI EVALUARE