ISTORIC

Din documentele existente în Arhivele Statului din Bucuresti, rezultă că în comuna Bălești învățământul datează încă din anul 1838. Nu putem vorbi însă de un învățământ organizat de stat, deoarece acesta se desfășoară în Casa Sfatului. Primul învățător a fost Neagu Șerban, care ținea cursuri cu elevii în perioadele de iarnă și primăvară. În anul 1839 s-a început construirea unui local improvizat de școală, încât în iulie 1840 era.. „aproape a luat săvârșire, rămânând cusur numai cele trebuincioase înlâuntru”.

Dintr-un raport al cârmuirii, în noiembrie 1840 încă mai lipseau următoarele: „pardoseala, semicercuri, geamuri, tabla de aritmetica, tabla de slove, catedra și sobele”, astfel cursurile au continuat tot în Casa Sfatului. Dar greutățile ridicate în fața învățământului din comuna noastră, din vremea aceea, nu se rezumau numai la atât. Plata învățătorului se făcea din cei doi lei pe an care se adunau de la fiecare familie.Primul învățător care a organizat prima școală de stat în comuna Bălești, în anul 1864 a fost Ioan Stoica.

Din „MARELE DICȚIONAR GEOGRAFIC AL ROMÂNIEI” de Ioan George Lahovari rezultă că în comuna Bălești există  „o școală mixtă fondată în 1874 de comună, care are un învățător și 62 de elevi din caere 2 fete”.

Din mărturiile bătrânilor reiese că între anii 1894-1901 elevii scriau în primele clase cu condeie de piatră, pe tăblițe din piatră. Numărul copiilor care frecventau școala era foarte redus din cauza condițiilor materiale precare și a localului de școală necorespunzător.

În anul 1904 începe construcția unui nou local de școală din paiantă învelită cu tablă și cu două săli de clasă.

Legea Învățământului Primar din 1924 ce prevedea creșterea duratei învățământului de la patru la șapte ani, dă posibilitatea ca și în comuna Bălești să se înființeze ciclul II (complementar).

Din Arhiva Școlii reiese că în anul școlar 1925- 1926, funcționează clasa a -V- a , pe care au absolvit-o 84 de elevi. În anul 1925 la vechiul local s-au mai construit două săli de clasă și o cancelarie (în prezent aici funcționează o fabrică de confecții).

Din lipsă de spațiu până în anul 1966, învățământul s-a mai desfășurat în localul unui dispensar uman (în prezent magazinul domnului Vlase Sandu ) și în locuința cetățeanului Coca Gheorghe.

Din anul școlar 1961 – 1962 învățământul  de opt ani a devenit obligatoriu. Între anii 1964 – 1966, Consiliul popular Comunal Bălești reușește prin eforturile tuturor locuitorilor și a directorului Turlacu Ion să contruiască o școală formată din opt săli de clasă și un laborator,  cabinete pentru director și secretar, cancelarie, cameră pentru materiale didactice – prima școală cu etaj.

Numărul foarte mare de elevi determină conducerea comunei să mai construiască încă patru săli de clasă în anul 1971.

Învățământul preșcolar a început în comuna noastră în anul 1950, cu o singură grupă. În anul școlar 1972 – 1973 erau cinci grupe ce însumau 150 de copii. În anul 1975 s-a dat în folosință actualul local.